Mindreårige har de siste årene drukket seg stupfulle på Høytorp fort – fredag kan det skje igjen

Ber foreldrene om å ta grep for å hindre at festen utarter.