Mange søkere vil ha Jan-Erik (45) som sjef

Flere av rektorene på skolene i Indre Østfold søker seg oppover i skolesystemet når 8 søkere har meldt sin interesse for å bli assisterende sjef.