Ingen andre får mer i styrehonorar enn henne – leder et styre med mange partifeller

Høyre-politikeren Ingjerd Schou (H) får nesten dobbelt så mye i styrehonorar, som lederne av de andre interkommunale selskapene (IKS).