Nekte å betale feieravgift? Slik kan du få fritak

– Det beste er å plombere pipa, sier Tommy Gustavsen i Indre Østfold brann og redning. Det gjelder vel å merke dersom du ikke vil betale avgift.