Kommunestyret følte seg krenket – ordføreren la seg flat og ba om unnskyldning

Det gikk en kule varmt da politikerne torsdag skulle behandle en søknad om åtte hyttetomter. Ordfører Saxe Frøshaug måtte på talerstolen og be om unnskyldning.