Tapte kampen om matjorda - fruktbart jorde skal bli ny gravlund

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter mange år med frem og tilbake om hvor den nye gravlunden ved Hovin kirke skal ligge vedtok kommunestyret med 13 mot 8 stemmer å legge den nord for kirken.