Finn er rektor på den skolen som vokser mest i Indre Østfold – øker med en klasse i året

Ingen andre barneskoler i Indre Østfold vokser så mye som skolen Finn Ingar Frydenberg er rektor for. Neste år er det ikke plass til å opprette flere klasser.