Familien har hatt villsau i 35 år – nå mener Mattilsynet at Jeanette må temme dyra for å få beholde dem

I to år har Jeanette Riiser kjempet mot Mattilsynet for å få beholde villsauene sine.