Marianne (42) er uføretrygdet og har angst – hundene er redningen hennes

For hoblingen Marianne Elise Methi (42) skaper hundene en trygghet i hverdagen hun er helt avhengig av.