Flere personer evakuert etter jordras i Enebakk

Totalt er syv husstander og ni personer evakuert. Fylkesvei 120 blir sperret.