Planlegger landets største anlegg av sitt slag – kan gi 40 nye arbeidsplasser

Fortum planlegger å bygge landets største anlegg for resirkulering av plast på Holtskogen næringspark. Det kan gi 40 nye arbeidsplasser.