Her kan 10 ansatte miste jobben rett før jul

Bekymret: Mailin Dahl (t.v.) og Tone Kjernsbekk er begge tillitsvalgte i Skiptvet kommune. Nå frykter de at de kan miste gode kollegaer. Her står de i korridoren på den avdelingen som etter alt å dømme blir lagt ned på Sollia.

Bekymret: Mailin Dahl (t.v.) og Tone Kjernsbekk er begge tillitsvalgte i Skiptvet kommune. Nå frykter de at de kan miste gode kollegaer. Her står de i korridoren på den avdelingen som etter alt å dømme blir lagt ned på Sollia. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

I ytterste konsekvens kan hele 10 ansatte på Sollia miste jobben nå tett oppunder jul.

DEL

Kommunen sliter med å få endene til å møtes. Det må skjæres, og det må skjæres langt dypere enn hva som har vært tilfellet tidligere. Størst vil konsekvensene bli på Sollia bo- og servicesenter. Rådmannens forslag er å legge ned seks sykehjemsplasser og fjerne 4,6 årsverk. Dette kan bety rundt 10 ansatte, kanskje flere. Alt avhengig av hvor stor stillingen er.

Dårligere kvalitet

– Vi ansatte må løpe fortere og gjøre mer. Dette klarer vi ikke uten at kvaliteten blir senket. Terskelen for å komme inn på sykehjemmet blir høyere. Dessuten vil pasientene bli raskere skrevet ut på det nye sykehuset på Kalnes. På den annen side vil kapasiteten hos oss i Skiptvet bli lavere. Dette er jo helt ulogisk. Jeg håper innbyggerne har forståelse for dette, sier Mailin Dahl fra sykepleierforbundet. Hun mener det er viktig at befolkningen i Skiptvet blir klar over problematikken. De som får plass på Sollia i dag er ganske så syke. Men denne listen må heves ytterligere.

– Vi klarer ikke å se hvordan vi skal komme i mål med denne prosessen uten at det skal bli snakk om oppsigelser. Her må det sørges for at vi får de rette kvalifikasjonene på rett sted. Noen vil sikkert få tilbud om omplassering. Det er også viktig å nevne at arbeidsmoralen blant alle ansatte er meget høy, forklarer hovedtillitsvalgt Tone Kjernsbekk i Fagforbundet.

Ingen navn

– Hvor langt har dere kommet i selve prosessen?

– Det er ikke tenkt navn så langt. Men jeg håper dette vil gå ganske fort. Tror det er best med en rask avgjørelse. Da slipper en i hvert fall en lang periode med usikkerhet, sier Dahl.

– Hva tenker dere om at noen etter alt å dømme vil få et oppsigelsesbrev tett oppunder jul?

– Det er helt forferdelig, men jeg er enig i at dette med lang usikkerhet nok er verre. Vi har heller ingen erfaring med prosesser som denne her i Skiptvet, mener Kjernsbekk.

Hun sier samtidig at det fins noen stillingshjemler som ikke er besatt. Jobbene har ikke blitt utlyst i påvente av at denne prosessen skulle settes i gang.

Etter formannskapsmøtet tirsdag hadde ordføreren invitert de ansatte til en samling.

– Følelsen jeg satt igjen med etter det møtet var at de ansatte var mer bekymret for brukerne enn sine egne stillinger. Wow, hvilke herlige og lojale kollegaer vi har, tenkte jeg da, avslutter Tone Kjernsbekk.

Artikkeltags