Her brekker innbyggerne hofta oftest

TIL SYKEHUS: Marker har færrest personskader som må behandles på sykehus blant Indre Østfold-kommunene. Men for hoftebrudd er Marker klart mest rammet i distriktet vårt. Muligens har det sammenheng med at Marker har distriktets eldste befolkning.

TIL SYKEHUS: Marker har færrest personskader som må behandles på sykehus blant Indre Østfold-kommunene. Men for hoftebrudd er Marker klart mest rammet i distriktet vårt. Muligens har det sammenheng med at Marker har distriktets eldste befolkning. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Markinger pådro seg i fjor over fire ganger så mange hoftebrudd som skjetvinger.

DEL

Hvorfor det er slik, er det ingen som tør å si noe sikkert om. Tre år på rad har Skiptvet kommet klart best ut. I 2011 var det Trøgstad som i forhold til folketallet hadde flest hoftebrudd i distriktet vårt. Men både i I 2012 og 2013 var Marker mest rammet.

– Dette er nok i stor grad snakk om tilfeldigheter, sier Gro Abotnes, pleie- og omsorgsleder i Skiptvet.

– Jeg vet kommunen vår er god på å strø, men det er de vel også andre steder. Hjemmesykepleien vår prøver å være bevisst og holde et øye med filleryer og andre ting i hjemmene.

Kan være livstruende

Dette er ingen hyggelig statistikk å toppe for Marker. Hoftebrudd er den mest alvorlige skaden i den eldre del av befolkningen. Komplikasjoner kan være livstruende.

Barbro Kvaal, kommuneoverlege i Marker, forklarer at risikofaktorene for å falle kan deles inn i tre: For det første ytre faktorer som glatte gulv, ujevne overflater, glatte fortau, dårlige sko. For det andre indre faktorer som sykdom, medisinering, dårlig til beins eller at man bor alene. Og for det tredje ulik eksponering for farer – fra de mest aktive personer til de mest passive.

De fleste hoftebrudd forekommer hos personer eldre enn 65 år, men risikoen øker mest etter fylte 80.

Cirka 10 prosent dør i forbindelse med sykehusinnleggelsen etter brudd, og ytterligere 30 prosent dør i løpet av ett år.

Koster 380.000 kroner

Billig er ikke et hoftebrudd. Beregnet kostnad for enkle brudd er 235.000 kroner og for kompliserte brudd 675.000 kroner. Gjennomsnittskostnaden ligger på 380.000 kroner. Disse beløpene framkommer av det nye folkehelsedokumentet for Marker, utarbeidet av kommuneoverlege Kvaal.

I tillegg til direkte helsetjenestekostnader kommer pasientens personlige kostnader i form av smerter, lidelse, funksjonssvikt, redsel for nye fall, avhengighet og tap av helserelatert livskvalitet. I tillegg kom

mer økt behov for hjelp og støtte fra familie og venner.

– Disse kostnadene er vanskelig å tallfeste, men bør av den grunn ikke overses eller undervurderes når de totale kostnadene av hoftebrudd skal vurderes, påpeker Kvaal.

FAKTA:

  • Dødeligheten øker med 57 prosent for eldre som faller mer enn to ganger i løpet av ett år.
  • Cirka 35 prosent over 65 år faller årlig.
  • Cirka 50 prosent over 80 år faller årlig.
  • 1,5 prosent av fallene fører til hoftebrudd.
  • 50 prosent av fallene hos eldre skjer i hjemmet eller nær tilknytning til hjemmet.

KILDE: Oversiktsdokument folkehelse Marker

Tabell over personskader

Personskader (av alle typer) behandlet i sykehus (2010-2012):

Kommune Per 1.000

Trøgstad 14,8

Eidsberg 13,8

Spydeberg 13,7

Askim 13,5

Skiptvet 13,4

Hobøl 12,7

Marker 12,5

Østfold 13,7

Norge 13,2

Tabell over hoftebrudd (2013)

Kommune Antall Pr 1.000

Marker 14 3,89

Eidsberg 37 3,26

Askim 38 2,46

Trøgstad 11 2,05

Spydeberg 11 1,95

Hobøl 8 1,54

Skiptvet 3 0,80

Indre Østfold 122 2,42

Artikkeltags