Innbyggerne i denne Indre Østfold-kommunen går oftest til fastlege

Av

Indre østfoldingene gikk oftere til fastlegen i fjor enn Ola og Kari Nordmann.