Trøgstad: Årsregnskapet for 2013 viser at kommunen gikk med et solid overskudd også i 2013.

Netto driftsresultat var på vel 18 millioner kroner og det regnskapsmessige overskuddet på nesten 12 millioner kroner.

Netto driftsresultatet utgjør 4,8 prosent av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaler et nivå på minimum tre prosent for å opprettholde kommunens formue.

Rådmannen innstiller at politikerne bør sette av over 5,6 millioner av summen på fond. 3,2 millioner vil rådmannen bruke til å kjøpe sykehjemsplasser. Denne summen utgjør kjøp av fire sykehjemsplasser i Marker kommune i et år. I tillegg vil rådmannen avsette vel 3,1 millioner til reservefond.

– Jeg er fornøyd med resultatet. Grunnen til dette overskuddet er at Trøgstad har stram økonomikontroll, kommenterer ordfører Ole André Myhrvold.

– Betyr overskuddet at kommunesammenslåing er uaktuelt tema?

– Det blir feil å tolke resultatet slikt, svarer han.