Spydeberg: I 1991 vedtok Spydeberg kommune slagordet og visjonen «Miljøkommunen Spydeberg». Nå er kommunen den eneste i Østfold som er inne på topp 10-listene i det nasjonale Miljøfyrtårn-registeret. Det er et trangt nåløye å komme igjenom for de virksomhetene som ønsker å oppnå en miljøfyrtårnsertifisering. «Virksomheten skal ha formulert mål for miljøarbeidet, både for arbeidsmiljø og ytre miljø», heter det i de overordnede kravene. Kort sagt: Virksomheten skal kunne dokumentere miljøvennlig drift.

Best i Østfold

Fra før er alle de seks barnehagene i bygda sertifisert. Spydeberg siden gått et steg videre, og denne gangen var det Grinitun sin tur. Av landets mange alders- og sykehjem er det kun 12 som har oppnådd status som miljøfyrtårn. – Vi ble først i Østfold, og nummer 13 i landet. Tallet 13 er vanligvis et ulykkestall. I vårt tilfelle er det et lykketall, fastslo virksomhetsleder ved Grinitun, Mona Bekkhus, da hun fikk overrakt sertifikatet. Arbeidet mot en sertifisering begynte i april 2004. Både brukergruppene og ansatte har hele tiden vært involvert i prosessen.

Godt samarbeidsklima

Miljørådgiver Gunnar Hjorthaug og konsulent Jan Egil Nygaard fra Indre Østfold bedriftssenter har vært pådrivere. – Samarbeidet med kommunen, de ansatte i bedriften og leder Mona Bekkhus har vært meget behagelig og fruktbart. Vi har hatt en veldig fin prosess, fastslår Nygaard. Sertifiseringsvedtaket er datert i midten av juli i år, men først nå slippes jubelen løs. – Grinitun fyller 30 år i disse dager, og vi fant det naturlig å markere begivenheten nå i jubileumsdagene, avslutter Bekkhus.