Ornitologer fortviler: Skogen meies ned mens fugleungene ligger i reirene

Norske fugleeksperter mener at tømmerhogst er skyld i at et stort antall fugleunger stryker med. Nå innfører skogbruket nye og strengere retningslinjer for hogst i fuglenes hekkesesong.