Når Fortum bygger sitt nye anlegg i Indre Østold får de en helt spesiell utfordring: – Det blir langt dyrere

Allerede før Fortum setter i gang byggingen, så vet de at anlegget i Hobøl blir langt dyrere enn sammenlignbare anlegg. Grunnen kan være måten du og jeg håndterer søpla vår på.