(EIDSBERG) Hvorvidt klubben får fortsette virksomheten sin på Korterud, avhenger av hva Eidsberg-politikerne sier kommende mandag.

Administrasjonen anbefaler politikerne å godta at modellflyklubben kan holde på fram til 1. mai 2005, dersom klubbens medlemmer samtidig sørger for å ta tilstrekkelig hensyn til naboene.
Og det har klubben lovet. Flyklubben har selv lagt fram en rekke regler for hvordan flyvningen skal begrenses, slik at både støy og sjenanse overfor naboene skal bli minst mulig.
Naboer har klaget på støy og ubehag som følge av at modellflyklubbens medlemmer boltrer seg. En rekke brev er vekslet mellom klubb, naober og kommune. Teknisk etat har holdt møte med partene, likevel uten å skape noen enighet.
Dette er utgangspunktet når politikerne skal skjære i gjennom.