Får du vann fra en brønn? – Da må du være obs på denne nye regelen

Artikkelen er over 2 år gammel

Innen 01.07.2018 må eiere av mindre vannforsyningssystemer si ifra til kommunen og Mattilsynet. Dette gjelder også brønner som gir drikkevann til mer enn en enkeltbolig eller fritidsbolig.

DEL

Fagrådgiver på drikkevann i Mattilsynet, Trond-Reidar Bukholm, sier nærmere 500.000 nordmenn får drikkevannet sitt fra andre kilder enn kommunale vannverk. En du en av dem burde du følge nøye med. For hvis du for eksempel bor på gård og deler vannet fra brønnen med en kårbolig, må du registrere den.

Dette er nytt

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 kvadratmeter drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Her kan du registrere deg: https://www.mattilsynet.no/skjema/registrere_vannforsyningssystem.944

Kilde: mattilsynet.no

– Dem som kun henter vann til én bolig faller utenfor drikkevannsforskriften, men med en gang man leverer vann til andre enn seg selv har man et ekstra ansvar. Dette gjelder også hvis man eier to enheter på samme tomt hvor en er fritidsbolig og den andre bolig. En hybel regnes også som en egen enhet, sier Bukholm.

I en mail til kommunene skriver Mattilsynet at det er utfordrende at de fleste eierne av de minste vannforsyningssystemene ikke kjenner til drikkevannsforskriften.

– Vannet fra de minste drikkevannsforsyningene kan bringe forurensing og smitte. Dette ønsker vi oversikt over for å kunne ta bedre vare på folkehelsa, sier Bukholm.

Dem som har brønner må også ta prøver av vannet og sørge for å stelle den etter kravene i forskriften. Er du en av dem som er berørt kan du finne informasjon på Mattilsynets sider om hvordan du registrer deg, og hva du skal gjøre.

Artikkeltags