Får lov til å rive og bygge ny fritidsbolig i 100-meterssonen i Fjella

En hytteeier har fått dispensasjon fra forbudet mot nybygg i 100-meterssonen langs vann.