Fem gauper kan felles i vinter

Artikkelen er over 12 år gammel

Fem dyr kan felles i gaupejakta i Østfold denne vinteren. Gaupejakta startet i går og varer til 31. mars

DEL

Som vanlig er det traktene mot svenskegrensa som har fått hovedtyngden av de tildelte dyrene i fylket. Regionen som omfatter Marker, Rømskog, Aremark samt den del av Halden som ligger sør for riksvei 21 har fått fire av de fem dyrene. Maksimalt to voksne hunndyr (ett år eller eldre) får inngå blant de skutte dyrene. Så snart to voksne hunndyr er skutt, opphører jakten, selv om totalkvota ikke er fylt.

Ni med Akershus

Gaupejegerne i den øvrige delen av Østfold - hvor blant annet Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Askim inngår - har fått ett dyr på kvota. Dersom det er felt fire hunndyr som er ett år eller eldre i de to andre regionene til sammen (Østfold øst og Akershus) stoppes jakten også i Østfold vest-regionen. Akershus har fått fire dyr på kvota, slik at det i Østfold og Akershus til sammen kan felles ni dyr. De to fylkene forvaltes som ett felles gaupeområde. Det er rovviltnemnda hos Fylkesmannen som fastsetter kvotene.

Synes ni er for mange

Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Fra og med 1. september 2005 skal alle båser som skal brukes til fangst av gaupe godkjennes av fylkesmannen før de tas i bruk. Fellesaksjonen for ulv har valgt å klage gaupejakta i Akershus, Oslo og Østfold inn for Miljøvernministeren. Fellesaksjonen mener det er feil å skyte så mange som ni gauper og viser til at det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper ikke er nådd.

Artikkeltags