50.000 kroner vanket i premie til Mysen videregående skole da juryen i Oslo hadde gjort sine valg. Rektor Bjørn Solberg er selvsagt stolt over at skolen nådde opp i den harde konkurransen.

– Dette er en anerkjennelse fra faglige kompetansepersoner. Med sin avgjørelse har juryen satt et positivt stempel på skolen vår. Premien er en belønning og en ros til de som jobber her, sier Solberg.

Nytenkende

Solberg mener det er særlig to felt juryen har lagt vekt på når den har vurdert skolen. For det første at skolens pedagogikk legger vekt på kreativitet og nytenking. Et stikkord er tilpasset undervisning, med sikte på at den enkelte elev skal lære mer. 50 lærere har deltatt i differensieringsprosjektet.

For det andre tar skolen jobben med å skape et trygt skolemiljø på alvor. – Vi prøver å jobbe aktivt med problemer knyttet til helse, mobbing, narkotika og alkohol. Skolen har helsesøster i hel stilling og et elevverneombud. Dessuten prøver vi å dra elevene så aktivt med som mulig, sier han.

Lytter

Elevene har ingen motforestillinger mot at skolen har blitt valgt ut som bonusskole. – Lærerne er flinke til å lytte til hva vi mener og hvordan vi kan tenke oss å løse ting. Det er stor åpenhet for å jobbe med prosjekter og i grupper for å få variasjon i undervisningen. Det setter vi pris på, sier leder i elevrådet, Od Arild Bodahl.

At skolen legger vekt på elevbedrifter og det internasjonale PIPE-prosjektet kommer også på plussiden. Elevene synes skolen har bra fokus på mobbing. Mindre fornøyd er de med standarden på klasserommene. Ventilasjonsforholdene er langt fra tilfredsstillende.

– Sammenlignet med våre klasserom er jo lærernes oppholdsrom rene Hollywood. Men kantina vår er bra. Den har fått en skikkelig oppussing, sier Enea Saric i miljøgruppa.

– Ingen streberskole

Ifølge rektor Solberg preges Mysen videregående skole av en stabil lærerstab. Gjennomsnittsalderen er relativt høy, så vidt under 50, men det er en situasjon som gjelder for mange norske skoler.

– Vi kan neppe kalles noen streberskole - på godt og vondt. Her finner du få elever som stiller med press hjemmefra om å oppnå best mulig karakterer for å klatre lengst mulig i karrierelivet. En del elever mangler kanskje et mål med hvorfor de går her. Og dermed yter de ikke alltid sitt ytterste. Det er en stor utfordring for skolen, påpeker Solberg.

En spørreundersøkelse viser at to tredeler av elevene på Mysen videregående skole har lønnet jobb. Det er mer enn gjennomsnittet i Østfold. Dessuten er det mange som driver med sport og andre aktiviteter på fritiden.

– Med et slikt utgangspunkt blir utfordringen for lærerne å utnytte tiden på skolen best mulig. Gamle dagers leksehøring er i stor grad forbi. I dag brukes tiden i klasseværelset aktivt på en helt annen måte, påpeker han.

Ny familiesituasjon

Da nyheten om premien på 50.000 kroner ble kjent, fikk elevene is og brus, mens det vanket kake på lærerne. Skolen har kjøpt et par bilder for en del av pengene, og de 30.000 kronene som gjenstår skal brukes til et nytt høyttaleranlegg.

– Hva blir utfordringen for skolen framover?

Det handler blant annet om å håndtere problemene som dagens samfunnssituasjon og en ny familiesituasjon gir oss. Når 40 prosent av ekteskapene ender med skilsmisse, drypper det også noe på den videregående skolen, sier Solberg.