Breivik og Viken Skog gleder seg over fjerning av maskinskatt

GLEDE: Styreleder i Viken Skog Olav Breivik, sammen med næringsminister Monica Mæland og daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg er fornøyd med regjeringen og KrF/Venstres avgjørelse om å fjerne maskinskatten.

GLEDE: Styreleder i Viken Skog Olav Breivik, sammen med næringsminister Monica Mæland og daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg er fornøyd med regjeringen og KrF/Venstres avgjørelse om å fjerne maskinskatten.

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen fjerner eiendomsskatten på den delen av verker og bruk som omfatter maskiner og produksjonsutstyr.

DEL

– Dette er svært positivt for skogindustrien og hele skognæringen, sier styreleder i Viken Skog, Olav Breivik, i en pressemelding.

Han opplyser at  nyheten om å avvikle maskinskatten blir tatt svært godt imot i Viken Skog.

Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer ca. 10,5 millioner dekar skog, og bidrar normalt med 1/4 av den samlede leveransen av tømmer i Norge.

– Vi har jobbet med dette lenge sammen med mange. Jeg vil trekke frem det gode arbeidet til Norges Skogeierforbund, Norsk Industri og Treklyngen. Eksemplene fra Treklyngen ved daglig leder Rolf Jarle Aaberg har vært svært viktige. Kapitalen er fri. Vi kan ikke skatte oss til velferd, men vi kan investere oss til velferd, sier styreleder Breivik i en pressemelding.

LES MER OM SAKEN: Fjerner maskinskatten - særlig kommuner med store industribedrifter som rammes

En god dag på jobben

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri.

Daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg har en god dag på jobben i dag.

– Dette er bra. Fjerning av maskinskatten gjør det lettere å etablere ny skogindustri. Det at Regjeringen fjerner verker og bruk - skatten er viktig for oss. Denne norske særskatten på industri har medført en uforholdsmessig ulempe for norske bedrifter i forhold til utenlandske konkurrenter. Hele skogverdikjeden, inkludert sagbruk i hele landet, store og små treforedlingsbedrifter og andre industrianlegg (pelletsproduksjon, trevareproduksjon m.m.) i næringen vil bli styrket av dette, sier Aaberg.

Glade skogeiere

Norges Skogeierforbund sammen med Norsk Industri har vært blant de som har engasjert seg for å få fjernet maskinskatten.

– Vi er svært fornøyd med at det er oppnådd enighet om å avvikle maskinskatten. Dette vil gi økte investeringer i norsk industri og styrke verdiskapingen. Industriarbeidsplasser som krever store kapitalinvesteringer gir høy avkastning per årsverk og er egnet til å forsvare et høyt norsk lønns- og velferdsnivå. Slike investeringer skaper også betydelige industrielle og kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er derfor bra at man nå gradvis avvikler skatten på maskiner, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Alle nyinvesteringer fra og med 2019 vil være unntatt maskinskatten. For eksisterende anlegg vil skatten gradvis trappes ned over 7 år. Lahnstein forventer at dette vil konkrete effekter.

– Det blir mer lønnsomt å investere effektive maskiner ved sagbrukene og det øker mulighetene for å tiltrekke milliardinvesteringer i fremtidens biodrivstoffproduksjon til Norge, sier Lahnstein.

Artikkeltags