Retten: Utsatte barnet for klaps

Artikkelen er over 4 år gammel

Barnevernet i Eidsberg begrunnet sitt akuttvedtak om å gripe inn med at det var fare for barnas liv og helse å bli værende hos sine foreldre.