Kaos på glatt E18 – seks biler kolliderte

Av

Flere trafikkuhell på nesten samme sted på E18.