Dømt for voldtekt

Forsvarer T. A. Smith Hoen

Forsvarer T. A. Smith Hoen Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Den tidligere næringslivslederen fra distriktet er dømt til fengsel i to år og fire måneder for voldtekt av en psykisk utviklingshemmet.

DEL

– Min klient anker dommen til lagmannsretten, sier hans forsvarer, advokat Thor Anders Smith Hoen.

Erstatning

I retten erkjente tiltalte det faktiske forholdet, men at det dreide seg om frivillig sex. Han forklarte også at han ikke ante at fornærmede, en ung man i 20-årene, var psykisk utviklingshemmet.

Heggen og Frøland tingrett har derimot festet stor lit til fornærmedes forklaring både i retten, og i to dommeravhør med fem måneders mellomrom, om hva som skjedde.

– Etter en samlet vurdering finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har tvunget fornærmede til å utføre oralsex på fornærmede ved å holde nakkegrep på fornærmede, heter det i dommen. I skjerpende retning har retten lagt vekt på at fornærmede er spesielt sårbar på grunn av at han er psykisk utviklingshemmet.

– Det dreier seg om en person som trenger særskilt beskyttelse. I ettertid har fornærmede slitt med å bearbeide opplevelsen. Han har fått en posttraumatisk stresslidelse, og tiltalte er dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning.

Alkoholproblem

I retten innrømmet den tidligere næringslivslederen at han hadde hatt et alkoholproblem. Han hadde drukket og at han av den grunn ikke husket alt som hadde skjedd mellom de to.

Mannen, som nå er bestefar, bestred at det dreide som om tvunget oralsex.

Men retten festet ikke lit til at tiltalte ikke ante at fornærmede var psykisk utviklingshemmet. Aktor, statsadvokat Jens Olav Sæther la ned påstand om to år og åtte måneders fengsel for fornærmede. I formildende retning trakk retten fra at saken var blitt over to år gammel, og at fornærmede var så flau over hva som hadde skjedd at han har isolert seg, flyttet fra samboeren, gått ned 60 kilo i vekt og flyttet fra Indre Østfold til et sted der han nå lever ensom og deprimert.

Tiltalte er også dømt til å betale vel 2.000 kroner i erstatning til fornærmede. Dommen var enstemmig.

Artikkeltags