Dette skjer hvert 9. minutt

Lekkasje eller brudd på rørsystemet vil normalt dekkes av boligforsikringen. Men dersom det er materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke skaden nødvendigvis dekket.

Lekkasje eller brudd på rørsystemet vil normalt dekkes av boligforsikringen. Men dersom det er materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke skaden nødvendigvis dekket. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det er større risiko for at du får vannskade enn innbrudd i boligen din.

DEL

Ferske tall viser at det i år har oppstått vannskader i norske hjem hvert 9. minutt. Ansvaret for å forebygge ligger hos deg som boligeier.

Alle som har hatt en vannskade, vet at det kan være både en tidkrevende og kostbart.

For at vannskaden skal dekkes av forsikringen, stilles det noen klare krav. Blant annet ligger ansvaret for vedlikehold og forebygging av vannskader på den som eier boligen.

Verre enn innbrudd

– Skadestatistikken for årets tre første kvartaler viser at det har vært 44.107 vannskader hittil i år. Det tilsvarer en vannskade hvert 9. minutt, sier Shazad Rafiq, skadesjef Eiendom i Storebrand Forsikring.

– Vannskader er blant de skadene vi ser mest av i norske hjem,

De samlede tallene for både innbrudd, tyveri og ran viser at dette har funnet sted hvert 14. minutt så langt i år.

Ifølge Falck har 17 prosent av Norges befolkning innbruddsalarm. Vannalarmer er langt mindre utbredt.

Dekkes ikke

Mange vannskader skyldes manglende vedlikehold, alder eller slitasje på bygningen.

Skader som pågår over tid, faller utenfor hva som dekkes av boligforsikringen, og det er begrensninger på visse fuktskader i forsikringsdekningene.

– Alle boligeiere er tjent med å passe på å vedlikeholde sin bolig for å unngå vannskader, og da spesielt taket. Det er dessverre slik at en del ikke er klar over at lekkasjer som skyldes manglende vedlikehold av tak, ikke dekkes av boligforsikringen, sier Rafiq.

Som boligeier er du tjent med å kjenne til forsikringsvilkårene i boligforsikringen din og være nøye med regelmessig vedlikehold av boligen.

Bruk fagfolk

Lekkasje eller brudd på rørsystemet vil normalt dekkes av boligforsikringen. Men dersom det er materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke skaden nødvendigvis dekket.

For at du skal få full erstatning ved vannskader, må du ha brukt autorisert rørlegger og elektriker.

Ta vare på dokumentasjon for at arbeidet er utført av sakkyndige.

Høysesong

Høst og vinter er høysesong for vannskader på hus. Store nedbørsmengder kan skape problemer for huseierne, men du kan forhindre vannlekkasjer fra taket.

Her er skadesjefens sjekkliste:

  • Rens takrennene: Løv kan fylle opp takrennen og tette utvendige nedløp. Sjekk også at avløp fra balkonger og verandaer ikke er tilstoppet. Sørg for at takrenner ikke blir fulle av is.
  • Unngå løse takstein: Takstein som ikke ligger skikkelig på plass kan gi vannskader i taket.
  • Pass på pipehatter: Utette pipehatter fører lett til vannlekkasjer. Kontroller at pipehatten holder tett.
  • Reduser varmetap fra tak: Snø kan lett bli til isdannelser på taket dersom taket i øverste etasje ikke er godt nok isolert. Risikoen avtar om taket isoleres. (ANB)

Artikkeltags