Det koster millioner å innføre mer vikeplikt

KOSTBAR MORO: Det er slett ikke gratis å skilte om veier med vikeplikt og forkjørsrett.

KOSTBAR MORO: Det er slett ikke gratis å skilte om veier med vikeplikt og forkjørsrett. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Millionene må rulle når flere biler skal stoppes.

DEL

Skattebetalerne i Østfold må faktisk ut med et sted mellom 15 og 20 millioner kroner for å få skiltet om til forkjørsrett på den delen av fylkesveinettet i Østfold som fortsatt mangler dette. Det framgår av saken som denne uka skal behandles av fylkestinget.

Nylig ble det innført forkjørsregulering blant annet mellom Ramstad og Kroksund, pluss tre andre strekninger.

Men flere gjenstår.

Faktisk hele 190 veier på til sammen 108 mil gjenstår for ny regulering med skilt forkjørsvei og vikeplikt fra sideveier.

Da foreslår Statens vegvesen å prioritere veier der det kjører mer enn 1.000 biler i døgnet.

Da står man igjen med 90 veier med en samlet lengde på 64 mil.

De 64 milene har en anslått prislapp på 8–10 millioner kroner. I summen ligger skiltene, men også fysiske tiltak og noe ombygging.

Da har man vel å merke ikke bygd om noe kryss. I så fall spretter prisen fort opp enda noen millioner.

På veiene med færre enn 1.000 biler per døgn er på rundt 44 mil og er fordelt på 100 veier.

Omklassifiseringen er så omfattende og kostbar at fylkesrådmann Atle Haga anbefaler å dele den opp og ta den over flere år.

Han mener også det er viktig å gjøre dette noenlunde geografisk samlet, slik at bilistene har større sjanse til å forholde seg til endringen.

Haga mener samtidig dette er en viktig prioritering, der veidirektoratet har sin klare anbefaling.

Saken skal behandles i fylkestinget under møtet onsdag.

Grunnen til at fylkespolitikerne har saken, er at fylkesveiene eies av Østfold fylkeskommune.

Mye av omskiltingen skal være unnagjort innen utgangen av 2016.

Pengene vil bli hentet innenfor den vanlige rammen avsatt til investeringer på fylkesveiene.

Dette betyr økt konkurranse for andre investeringer, som blant annet bruer og større oppgraderinger.

Artikkeltags