– Det bør kunne skytes en eller to gauper i vårt område

VIL JAKT: Håvard Jensen mener så mange som åtte gaupefamilier befinner seg i området. Her er han på sporing av rådyr sammen med Mona Lia. ARKIVFOTO

VIL JAKT: Håvard Jensen mener så mange som åtte gaupefamilier befinner seg i området. Her er han på sporing av rådyr sammen med Mona Lia. ARKIVFOTO Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er minst åtte familiegrupper med gaupe i distriktet, mener Håvard Jensen.

DEL

Fredag var det møte i rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold. Vanligvis er det denne nemnda som fastsetter kvotene for gaupejakt, men nå foreslås det at avgjørelsen sendes over til Miljødirektoratet. Dette fordi direktoratet skal treffe avgjørelsen når bestandsmålene ikke er nådd, da skal det vurderes ut fra naturmangfoldsloven.

Nemndas sekretariat viser til at det er fem familiegrupper i distriktet. Forslaget er at det kan felles to dyr i hele regionen, og at jakten stoppes dersom dyret som felles er en hunn.

Leder i viltnemnda i Hobøl, Håvard Jensen, mener at denne vurderingen er feil.

– Det bør kunne skytes en eller to gauper i vårt område, Østfold. Det er et stort område, og det gir bedre mulighet for grunneiere og jegere til å holde bestanden under kontroll, sier Jensen. Han viser til at gaupejegerne i fjor telte åtte familiegrupper, og at disse tallene ble sendt inn til Statens naturoppsyn (SNO) til vurdering.

– Viltkameraene til NINA viser også familiegrupper, så det blir ikke riktig dersom man totalfreder gaupa, sier Jensen.

– Vi har gått inn for å fremme et forslag om å felle to dyr, ett i Østfold og ett i Akershus. Dersom dyret i Akershus ikke er felt innen mars vil vil slå sammen områdene slik at totalt to dyr skal felles i Østfold og Akerhus, sier leder i Rovviltnemnda Oslo, Akershus og Østfold, Siv Henriette Jacobsen.

Artikkeltags