Nå kan oppussingen bli forsinket og enda dyrere. Under arbeid med ytterveggene i E-bygget er det funnet muggsopp og råte, noe som gir mer arbeid enn først ventet.

– Jeg ble orientert i dag, og må se litt nærmere på det. Men det er klart dette har en ekstrakostnad. Noen sum har jeg likevel ikke fått ennå, opplyser fylkesrådmann Atle Haga.

Muggsoppen og råten ble nylig oppdaget og finnes både utvendig og innvendig. Elevene som bruker E-bygget til vanlig, er dette skoleåret flyttet til Løken ungdomsskole mens arbeidet pågår. Etter planen skal de flytte inn i et nyoppusset bygg fra skolestart i august.

Spøker for skolestart

Rektor Vigdis Gjerberg forklarer at råteskadene kan føre til forsinkelser.

– Jeg har litt for lite informasjon ennå, og det er mange ting som fremdeles er uavklart, men det spøker nok for å klare det til skolestart, sier Gjerberg.

Alternativet kan være å la elevene bli værende på den nedlagte Løken ungdomsskole frem til oppussingen er helt ferdig.

– Vi er i dialog med Askim kommune om det, men som sagt er alt fortsatt uavklart, sier rektoren.

Løken er ledig

Askim-ordfører Thor Hals (H) er kjent med at totalrenoveringen kan bli forsinket. Han opplyser at det er satt av 4 millioner kroner til å rive Løken ungdomsskole når videregående-elevene er flyttet ut.

– Jeg vil orientere formannskapet om saken. Uten at jeg skal forskuttere noe, så klarer jeg ikke per i dag å se at det skal være noe problem å eventuelt forlenge utleien av skolen. For eksempel frem til jul, sier Hals.

Atle Haga kommer til å orientere fylkesutvalget om saken 10. april.

– Jeg synes det er riktig å la politikerne bestemme hva vi skal gjøre videre i såpass store saker, sier Haga.

– Oppussingen har foregått hele dette skoleåret, burde ikke dette vært oppdaget før?

– Jo, helt klart. Men jeg vet fortsatt ikke hvorfor det ikke ble oppdaget, sier Haga.

Rektor Vigdis Gjerberg er litt overrasket over funnene.

– Ja, jeg er for så vidt det, men samtidig er det et bygg fra midten av 1970-tallet. Sånn sett er jeg ikke veldig overrasket, sier Gjerberg.

  • FAKTA:
  • E-bygget på Askim videregående skole er fra 1974.
  • Bygget gjennomgår en grundig utvendig og innvendig oppussing skoleåret 2013/14.
  • Oppussing av E-bygget har kostet 43,5 millioner kroner.
  • Renoveringen har fått flere tilleggsbevilgninger. Høsten 2013 satte fylkespolitikerne av 15 millioner kroner ekstra.
  • I februar i år etterlyste tillitsvalgte lærere rundt 4 millioner kroner mer for å fullføre renoveringen. Lærerne pekte blant annet på at det også bør byttes vinduer mens arbeidet pågår.