Tidligere denne uken var politiførstebetjent Lasse Steve på besøk på Askim videregående. Temaet var forebyggende rus- og narkotikaarbeid.

– Det er viktig at både foreldre og lærere melder seg på og tar klar avstand fra narkotika. Den legaliseringsdebatten vi ser i media nå med cannabis, er svært uheldig, mener Steve.

I sitt foredrag for lærerne påpekte han at rusbildet i dag er helt annerledes enn for 30-40 år siden. Ungdommene er mer kjøpesterke, andre midler finnes på markedet og aksept-grensene skal være i ferd med å forandre seg.

– Vi merker gradvis at kokain blir mer akseptert. Vi kjenner historier om bedriftsledere som har kjøpt inn kokain til julebordet, forteller Steve.

Før foredraget ble skolens nye rusteam presentert. Der sitter representanter fra politiet, lærerstanden, SLT-koordinator, helsesøster og sosialfaglig rådgiver Petter Nilsen.