Veivesenet ila flere hundre busspassasjerer bøter under storkontroll

751 busspassasjerer satt uten belte, hvorav 596 ble ilagt gebyr, i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke.