Arild har kjørt bybussen i 50 år – én gang holdt det på å gå galt

Arild er lommekjent i distriktet og blant folk etter 50 år bak rattet på forskjellige busser i distriktet. Nå har 75 -åringen pensjonert seg.