Produksjonen på Buer er tilbake for fullt etter brannen – daglig leder hyller de ansatte

Det har vært en intens arbeidsperiode hos Buer etter brannen. Nå begynner ting å normalisere seg.