Kjenner du igjen denne gata? Her skal det bygges en helt ny urban bydel i inntil 6 etasjer

Nå kan utbyggerne presentere sine første skisser for hvordan de ser for seg sin store utbygging i Askim.