Fylkesmannen liker ikke planen for disse byggene: – Her er det uheldig å bo

Kirkengen ligger vakkert til. Men både Fylkesmannen og naboer har innvendinger mot planene om at det skal bli et boligfelt.