Trøgstad: Den viktigste årsaken til at Krageviken bo- og utviklingssenter ikke har fått godkjent søknaden om å bli godkjent som barneverninstitusjon i henhold til den nye forskriften, skal være at personalgruppen mangler sosialfaglig eller barnevernfaglig utdanning på høyskolenivå.

- Halvparten av de ansatte skal ha en slik kompetanse, men det mangler de ved Krageviken. I tillegg skal leder og nestleder ha tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse, tilsvarende fem vekttall. Denne må være avsluttet innen 1. februar 2005, sier avdelingsdirektør for opplæring og kvalitet ved Statens barnevern og familievern region øst, Odd Arild Halhjem.

Gjelder kun barnevern

Halhjem understreker at Krageviken også tar imot barn og unge etter andre lover, men det faller utenfor området for Statens barnevern.

- Krageviken har søkt om å få godkjent 16 plasser som vi har avslått. Klagefristen er tre uker. Dersom ikke kravene etterkommes, får ikke Krageviken drive barneverninstitusjon eller undervisning for barn og unge som kommer inn under lov om barneverntjenester, sier Halhjem.

- Misforståelse

Kjetil Holteberg mener dette beror på en gedigen misforståelse. Han sier han ringte Statens barnevern allerede i februar og fikk til svar at han kunne vente med å ansette flere personer med fagutdanning.

- Det var fordi svært få barn og unge skulle plasseres før institusjonene var formelt godkjent. Svaret jeg fikk, var at jeg kunne vente med å ansette folk her til den nye avdelingen var åpnet. Nå angrer jeg på at jeg lyttet til det rådet, sier han.

60 prosent faglærte

Holteberg sier til Smaalenenes Avis at han i februar lyste ut flere stillinger og nå har en personalgruppe hvor 60 prosent har den nødvendige utdannelsen.

I tillegg starter han selv og nestleder utdanning innen administrasjon og ledelse på mandag. Eksamen er i slutten av august.

- Da skal alle regler være fulgt. I dag skal jeg i møte med Statens barnevern og regner da saken som løst, sier Holteberg.

Han mener det er merkelig at Statens barnevern sender ut denne informasjonen før klagefristen er gått ut.

Fellesarealer og enkeltrom

Noen av kravene i den nye forskriften er at hver institusjon skal ha en skriftlig plan og målsetting for virksomheten. Institusjonen skal ha tilstrekkelige fellesarealer egnet til fritidsaktiviteter og samvær med familie. Alle skal ha enkeltrom, og leder eller stedfortreder skal ha minst treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning, samt tilleggsutdanning i ledelse og administrasjon.