På dagens HMS-konferanse var det Askim kommune ved eiendom og intern service som stakk av med den gjeve IA-prisen. IA er forkortelsen for Inkluderende Arbeidsliv. Hele 600 deltakere overvar utdelingen som ble foretatt av fylkesdirektør Sverre Jespersen i NAV Østfold.

IA-prisen henger høyt. Hele 23 kandidater kappet i år om å få prisen, som deles ut til en bedrift, virksomhet, organisasjon eller person som har utmerket seg i arbeidet med IA.

I juryens begrunnelse for valg av årets vinner heter det: «Det kan sies mye om årets IA-prisvinner. Virksomheten har utmerket seg med et særdeles godt eierskap til IA-tankegangen hos ledere, tillitsvalgte og verneombud samt tilsatte. Virksomheten har også fremstått som et fyrtårn så vel lokalt som regionalt.

Arbeidsplassen har en synlig og løsningsorientert leder som samhandler tett med de tillitsvalgte og som har arbeidet aktivt med HMS og IA spørsmål over lengre tid».

Virksomheten har egne HMS mål som er:

  • Læring og utvikling
  • Attraktiv arbeidsplass
  • Sykefraværsoppfølging, aktivitet og trivsel

Det er utviklet en organisasjonskultur hvor de ansatte tar ansvar for hverandre. Virksomheten har senket sitt sykefravær fra 14.7 prosent til 4.4 prosent på 2 år. Videre er det lagt til rette for jobbrotasjon og trening. Særlig gruppen renholdere har fått sin status hevet blant annet gjennom muligheten for å ta fagbrev.