NETTAVISEN: Resultatene fra foreldreundersøkelsen for landets barnehager, viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagen barna går i.

Men samtidig viser resultatene at det er variasjoner mellom barnehagene, og at det er de private barnehagene som gjør det best.

Gårdsbarnehage på topp

I Indre Østfold er 26 barnehager med i oversikten.

  Navn Eierform Kommune Total tilfredshet
1 Hestehoven Gårdsbarnehage AS  Privat  Skiptvet  4,9
2 Stiftelsen Steinerbarnehagen i Indre Østfold  Privat Askim  4,8
3 Tussilago barnehage Grete Klund Ørken  Privat  Marker 4,8
4 Vollene Naturbarnehage  Kommunal Spydberg 4,8
5 Øymark barnehage  Privat Marker 4,8
6 Espira Høytorp Fort barnehage  Privat Eidsberg 4,7
7 Knapstad barnehage  Privat Hobøl 4,7
8 Misjonskirken barnehage  Privat Askim 4,7
9 Symra barnehage  Kommunal Eidsberg 4,7
10 Tyttebæret barnehage Sa  Privat Spydeberg 4,7
11 Edwin Ruuds barnehage  KommunalEidsberg4,6
12 Espira Løvestad barnehage Privat Spydeberg 4,6
13 Espira Skolegata barnehage  PrivatAskim4,6
14 Susebakke barnehage  KommunalEidsberg4,6
15 Brødholt Fus barnehage AS  PrivatHobøl4,5
16 Espira Opsahl barnehage Privat Eidsberg 4,4
17 Grimsby barnehage Kommunal Marker 4,4
18 Trippestadlia barnehage  Kommunal Askim 4,3
19 Menighetens barnehage  PrivatEidsberg4,2
20 Rom barnehage  KommunalAskim4,2
21 Askim Menighets barnehage  PrivatAskim4,1
22 Blomsterenga barnehageKommunalSpydeberg4,1
23 Prestenga barnehage  KommunalAskim4,1
24 Eid barnehage  KommunalAskim425Askim kommune Åpen barnehage KommunalAskim3,8

Barnehagene i Trøgstad er ikke med i oversikten.

Kilde.

 

Dette scorer høyest

I undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor høst, har 106.000 foreldre og foresatte i 2661 barnehager over hele landet sagt sin mening om barnehagetilbudet og barnas trivsel.

Av disse er 1473 private og 1187 kommunale.

59 prosent svarer at de er svært fornøyd med barnehagen, mens 35 prosent svarer at de er ganske fornøyd. Under to prosent sier at de er misfornøyde med barnehagen.

SØK: Her er resultatene for alle landets barnehager (trykk ctrl+f for å søke i resultatlista)

Det som scorer høyest er barnas trivsel og relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen:

  • 83 prosent er helt enige i at barnet trives i barnehagen, 14 prosent er delvis enige.
  • 97 prosent opplever at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen og nesten like mange opplever at de ansatte tar hensyn til barnets behov og er engasjerte i sitt barn.
  • 78 prosent opplever at personaltettheten, antallet barn per voksen, er tilfredsstillende.

Private gjør det best

49 barnehager får toppscore i undersøkelsen, med en snittkarakter på 5, på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. 44 av disse barnehagene er private.

Resultatene for Oslo viser også at 90 prosent av barnehagene med høyest score, er private. 18 av de 20 beste barnehagene der er private.

– Vi er veldig glad for resultatene. Det viser jo at de jobber utrolig godt i veldig mange barnehager rundt omkring i hele landet, og spesielt gledelig for oss er det at det er mange private barnehager som utmerker seg og har en helt unik foreldretilfredshet, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private barnehagers landsforbund (PBL) til Nettavisen.

Iversen mener det ikke er tilfeldig at de private gjør det så bra.

– Man oppnår ikke den tilfredsheten som mange private barnehager har, uten at det over tid er jobbet godt med kvaliteten på tilbudet til barna og foreldrene, sier han, og understreker:

– På noen områder er forskjellen større, og på andre områder er det liten eller ingen forskjell mellom private og kommunale barnehager. Men det gjennomgående trekket i alle nasjonale undersøkelser om foreldretilfredshet, er at private scorer bedre, sier han.

Utemiljø og lokaler

Foreldrene er minst fornøyde med barnehagens ute- og innemiljø, og det er særlig på dette området at private barnehager skiller seg fra offentlige.

76 prosent av foreldrene i kommunale barnehager er fornøyde med barnehagens lokaler, mens andelen er 85 prosent blant foreldre i private barnehager.

Private scorer også bedre når det gjelder mattilbudet. 62 prosent av foreldrene er fornøyde med mattilbudet i kommunale barnehager, mens 83 prosent av foreldrene i private barnehager er fornøyde.

Helt på topp når det gjelder barnehagetilbudet i kommunene, finner vi Lesja og Hjartal kommune, som har en total tilfredshet på 4,8. Nederst finner vi Berlevåg kommune (3,7), Ulvik kommune (4,0) og Ibestad kommune (4,0).

På alle spørsmål har foreldrene svart på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Svarprosenten er 70 prosent.

– Kampanje i valgkamp

Foreldreundersøkelsen 2017 er hittil den største undersøkelsen som er gjort på kvaliteten i norske barnehager.

– Vi var ekstra spent på denne undersøkelsen som ble gjennomført rett i etter valgkampen i fjor, der enkelte drev et massivt hardkjør mot private barnehager. Det er gledelig å se at det ikke synes som om den kampanjen har påvirket hvordan foreldrene opplever kvaliteten på tilbudet i sin barnehage, sier Iversen.

Totalt er det 5900 barnehager i Norge, med nærmere 300.000 barn.