NSB: – Vi kunne kjørt med rushtidsfrekvens gjennom større deler av dagen

Tog som står parkert på dagtid kunne vært brukt til flere nye avganger på Østfoldbanen.