Her kan det blir asylmottak for utagerende asylsøkere – kontrakten har en verdi på 255 millioner kroner

Spydeberg kommune er i gang med mindre omregulering på Bøler Vestre.