MYSEN: – Gitte Gran, aktivitesleder ved Mysebu, hva er det nå som skal settes igang ved mottaket.

– Caritas har fått midler til aktivisering, noe som betyr at vi kan utvide det tilbudet vi allerede har.

– Blir dette et helt nytt tilbud?

– Vi har hatt hjelp fra Caritas tidligere, men har ikke noe på nåværende tidspunkt. Nå ser det ut til at vi kan få på plass et fast opplegg som kan gå over en tid. For eksempel noen faste ettermiddager i noen uker eller måneder.

– Hva slags aktiviteter snakker vi om her?

– Det blir blant annet maling, forming og lek. Vår jobb blir først og fremst å legge tilrette for det opplegget Caritas kommer med.

– Og nå trenger dere hjelp fra frivillige til å gjennomføre det hele?

– Ja, det stemmer.

– Er noe krav eller ønske til kompetanse hos de som ønsker å stille opp?

– Nei, vi er åpne for alle som ønsker å bidra. Det eneste er at vi krever en politiattest.

– Har dere noen frivillige inne nå som bidrar allerede?

– Ikke per nå. Tidligere har vi hatt folk fra Røde Kors innom, og elever fra videregående skole.

(Saken fortsetter under bildet)

 

– Hvorfor er det viktig å ha et aktivitetstilbud med frivillige på mottaket?

– Det er viktig på mange måter. Bare det at vi kan få inn folk som er villige til å være en del av miljøet. Bistå med språk og så videre. Uten aktiviteter blir det mye frustrasjon blant beboerne, så vi er helt avhengig av det. Det er viktig å legge til rette for opplegg som treffer bredt og mange. Målet er at vi skal ha ihvertfall en aktitivitet å tilby hver dag.

– Er Mysebu godt egnet for aktiviteter?

– Det vil jeg si. Vi har bra fasiliteter, med blant annet gymsal, styrkerom og bra med uteområder.

– Hvor mange beboere er det på Mysebu nå?

– Det er 35 personer. En tredjedel av disse er jenter, og alle er mellom 15 og 17 år. Dette er litt opp fra i fjor, da det bare var 15 beboere her. Asylsøkerne bor også litt lenger her enn de har gjort tidligere.

– Er det satt noe tall på hvor mange frivillige man trenger for å gjennomføre tilbudet til Caritas?

– Det blir opp til Caritas å avgjøre, men for oss er alt av frivillige en bonus.

– Kommer beboerne selv med ønsker og behov når det gjelder aktiviteter?

– Vi prøver å oppmuntre dem til å melde dette. Når det kommer nye beboere opplyser vi om hva vi kan tilby.