Åpnet snarvei til 20 millioner

Sagveien er nyasfaltert og forlenget frem til Circle K Sekkelsten. – En gledens dag!