Her har det aldri bodd folk før – men her kommer et helt nytt felt med 60 boliger

Nå må det bygges en gang og sykkelvei langs Tømmeråsveien ikke langt fra Korsgård skole. Årsaken er et helt nytt boligområde.