Ærverdig hotell legger ned driften – 10 ansatte har blitt oppsagt

Belegget på Smaalenene hotell gikk så drastisk ned at eierne så ingen annen utvei enn å nedlegge driften. Ti damer mister jobben.