Kan få dagbøter for å ha revet et falleferdig uthus: – Jeg burde heller ha fått en gave

Eieren mente det gamle uthuset var livsfarlig for naboene og rev det nesten ned. Nå kan han få tvangsmulkt for ikke å ha søkt kommunen om rivetillatelse.