Bommet på restaurering av gamle hus – alle huseierne fikk pålegg om å skjerpe seg

I løpet av to år har tre nære naboer ikke fulgt reglene godt nok under restaureringen av de verneverdige arbeiderboligene.