Folkets Hus kan bli solgt – firma har store byggeplaner på området

Askim kan få et nytt Folkets Hus i en ny blokk ved dagens Folkets Hus.