Varslet om lav bemanning i barnehagen – få timer senere kom kommunen på uanmeldt tilsyn

Hadde for få ansatte på jobb. Nå setter kommunen inn flere pedagoger enn vanlig for å sikre god kvalitet i barnehagen.

Hadde for få ansatte på jobb. Nå setter kommunen inn flere pedagoger enn vanlig for å sikre god kvalitet i barnehagen. Foto:

Samme dag som den foresatte ringte holdt barnehagefaglig rådgiver Sissel Marthinsen et uanmeldt tilsyn over telefon. Nå ansetter Eid barnehage flere enn det de trenger i en periode for å unngå gjentakelse.

DEL

ASKIM: Barnehagen viste seg å bryte loven på to punkter dagen tilsynet ble holdt:

  1. De hadde for liten pedagogisk bemanning. Det var seks pedagoger på jobb, men etter lovverket skulle de minimum vært ti.
  2. Det var ingen spesialpedagog til stede som kunne hjelpe et barn som har krav på spesialpedagogisk hjelp.

Har undersøkt sykefraværet

Tilsynet ble gjort etter at en foresatt ringte kommunen 7. november. Forelderen opplevde det hadde vært mindre pedagoger en periode, og at situasjonen var kaotisk om ved levering og henting av barna.

Vedkommendes barn fikk heller ikke den spesialpedagogiske hjelpen barnet hadde krav på siden spesialpedagogen var borte fra jobben den aktuelle dagen.

Tilsynet ble gjort samme dag som forelderen ringte, og under tre uker senere hadde tilsynsmyndigheten en god nyhet.

– Vi fikk raskt svar på henvendelsen vår, og det ble satt inn vikarer for dem som er sykemeldt. Jeg har lukket saken, sier Sissel Marthinsen som holdt tilsynet.

Hun har gjennomgått timelistene til barnehagen og sier barnehagen kun har manglet bemanning i en kort periode.

Ansetter flere en periode

Virksomhetsleder for de kommunale barnehagene i Askim, Catrine B. Bakke, sier Eid barnehage har hatt mange sykemeldte ansatte.

– Verneombudet i barnehagen ringte meg angående bemanningssituasjonen samme dag som tilsynet ble holdt. Siden lederen i barnehagen er sykemeldt dro jeg bort for å hjelpe dem. Jeg fikk satt inn to pedagoger fra andre barnehager på formiddagen. Siden de var få på jobb hentet jeg også tre ekstra vikarer. Bemanningsnormen trer ikke i kraft før neste år, men som eier ønsker jeg god kvalitet og god drift av barnehagen, sier Bakker.

– Lovverket krevet at det skal være ti pedagoger, ikke åtte, sier journalisten.

– Eid barnehage har egentlig 12 pedagoger, men har hatt en del sykemeldinger. Vi kommer til å ansette flere enn det vi trenger i en periode for å unngå at dette skal skje igjen, sier Bakker.

– Hvorfor er det mange syke ansatte?

– Årsakene er flere og sammensatte. Barnehagen har noen ansatte med kroniske eller langvarige sykdommer. I tillegg blir dem som jobber tett på barn fortere syk enn personer som ikke gjør det, sier Bakker.

Hun sier det ble satt inn en vikar for spesialpedagogen – som barnet kjente – dagen etter tilsynet.

Artikkeltags